Anders Berg

Berg, Hindenes, Knudsen

Anders Berg har lång erfarenhet av möbelproduktion och fick sitt mästarbrev år 2002. Sin masterexamen i design fick han efter studier på Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Norge, år 2011. Efter avslutad utbildning gick Anders in i ett designsamarbete tillsammans med Petter Knudsen och Steinar Hindenes; Knudsen, Berg och Hindenes (KBH). KBH arbetar huvudsakligen med möbel-, produkt- och interiördesign, men är också involverade i ett antal projektbaserade designinitiativ.