Birgitta Lööf

Birgitta Lööf är bosatt i Göteborg. Hon har egen arkitekt- och designverksamhet parallellt med sitt arbete som arkitekt i Partille kommuns bygg- och miljöförvaltning. I den egna verksamheten arbetar hon med skisser och förslag till småhus samt design av möbler och bruksglas. Birgitta tog examen i arkitektur vid Chalmers 1983. Därefter arbetade hon som arkitekt på olika kontor i Göteborg. Hon har bl a ritat daghem, kontor, bibliotek, flerbostadshus m m samt sysslat med hus- och inredningsprojektering. Birgitta är inredningsarkitekt med examen från Högskolan för Design och Konsthantverk 1996.

Produkter