E-post

info@materia.se

order@materia.se

För ärenden gällande avvikelser vänligen emaila oss på: claims@materia.se

Växel

Tel 0140 – 38 56 00

Fax 0140 – 38 56 01

Postadress

Materia AB

Box 340

573 24 Tranås

Besöksadress

Bredkärrsgatan 7

573 92 Tranås

Sverige