Sandin & Bülow

Kersti Sandin arkitekt SIR/MSA och industridesigner MSD, examinerad vid Konstfack, Stockholm 1977. Sedan 2005 professor vid Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK och doktorand vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs Universitet. Kersti är styrelseledamot i Sveriges Arkitekter, Stiftelsen Svensk Industridesign, Regeringens Råd för Arkitektur Form och Design, Stiftelsen Träcentrum, samt Svenskt Tenn AB. Sedan 1978 har Kersti arbetat som designer för svensk möbel- och belysningsindustri. Tillsammans med Lars Bülow grundade hon designmöbelföretaget Materia 1992. Kersti har tilldelats ett stort antal designutmärkelser, däribland SIR/Forumpriset 1983, Forsnäspriset 1985, Best in Show – Designers Saturday 1999 och Framtidens Mötesrum 2003. Hon har under perioden 1983–2000 erhållit nitton designutmärkelser ”Utmärkt Svensk Form” och vid två tillfällen nominerats till den internationella designutmärkelsen ”Die Rothe Punkte”. Kersti är representerad i samlingarna för samtida design vid Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska Museet, Göteborg samt Museum für Angewandte Kunst, Köln. Lars Bülow arkitekt SIR/MSA och industridesigner MSD, utbildad vid Konstfack, Stockholm 1975–1978.

Lars har sedan 1978 arbetat som designer för svensk möbel- och belysningsindustri och grundade tillsammans med Kersti Sandin designmöbelföretaget Materia 1992. Lars har tilldelats ett stort antal designutmärkelser, däribland SIR/Forumpriset 1983, Forsnäspriset 1985, Best in Show – Designers Saturday 1999 och Framtidens Mötesrum 2003. Han har under perioden 1983–2000 erhållit nitton designutmärkelser ”Utmärkt Svensk Form” och vid två tillfällen nominerats till den internationella designutmärkelsen ”Die Rothe Punkte”. Lars är representerad i samlingarna för samtida design vid Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska Museet, Göteborg samt Museum für Angewandte Kunst, Köln.