Yrjö Wiherheimo

Yrjö Wiherheimo tog examen vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors 1967. Därefter öppnade han egen designstudio i Helsingfors och arbetar med arkitektur, inredningar och utställningar parallellt med möbeldesign. Yrjö är professor i möbeldesign vid Viah/Helsingfors där han undervisat sedan 1974.

Produkter