Vi tar ansvar för våra möbler

Vi brinner för nyskapande design. Men vi har också ett starkt engagemang i frågor om miljö och socialt ansvar. Ett enkelt sätt att värna om miljön är att välja leverantörer i närområdet, vilket minskar transportsträckorna.

Vårt fokus är nyskapande design och att kompromisslöst förverkliga den i vår fabrik i Tranås. Men vi har också ett starkt engagemang i frågor om miljö och socialt ansvar. Ett enkelt sätt att värna om miljön är att välja leverantörer i närområdet, vilket minskar transportsträckorna.

Därför gör vi alltid det när vi kan. Ett betydligt mer komplext arbete gör vi genom produktmärkningen Möbelfakta. För att leva upp till deras krav måste tillverkningen hos oss själva och våra leverantörer och underleverantörer ha godkända förhållanden vad gäller löner och arbetsmiljö. Eftersom vi tycker att frågan är viktig är vi mycket ambitiösa med att kontrollera och följa upp att våra leverantörer – både i Sverige och utomlands – håller sig till de regler som gäller.

Vi är också certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 – precis som de flesta andra i branschen. Desto mer unika är vi med certifieringen FSC® (Forest Stewardship Council). FSC-märket innebär att träet i möbeln kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Känsliga skogsområden rörs inte och träd som är värdefulla för den biologiska mångfalden avverkas aldrig. Certifieringen reglerar hela kedjan – från omsorg om växt- och djurliv till arbetsförhållanden för de som arbetar med fällning, sågning och logistik av virket. Alla dessa led granskas av FSC®, så att du alltid vet vad du får när du väljer en certifierad produkt.

Till sist är vi stolta över att klara kraven för ISO 45001. Det är en internationell certifiering för arbetsmiljö och hälsa som intygar att vi följer alla arbetsmiljölagar och att vi arbetar aktivt med engagemang, trivsel och säkerhet för personalen. I certifieringen ingår också en granskning av vårt ledningssystem som hjälper oss att utveckla vår verksamhet och bli en ännu bättre arbetsplats i framtiden.

Certifikat, policy & råd:
ISO 9001 och ISO 14001
ISO 45001
FSC®
Hållbarhetspolicy
Skötselråd

Certifierade produkter:
(klicka på logon för att se alla certifierade produkter)