Vi ställer upp på FN:s Agenda 2030.

Vi ställer upp på FN:s Agenda 2030. En handlingsplan för en värld utan fattigdom, hunger och ojämlikheter. En plats där det råder fred och rättvisa, där de mänskliga rättigheterna efterföljs och där vår planet skyddas. Det är stora ord, men om alla hjälps åt går det att förverkliga. Vi drar vårt strå till stacken.

Med avstamp i FN:s Agenda 2030 har vi valt ut åtta mål där vi kan göra skillnad.