Birgitta Lööf

Birgitta Lööf är bosatt i Göteborg. Hon har egen arkitekt- och designverksamhet parallellt med arbetet strategisk planering på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Birgitta har en mastersexamen som arkitekt från Chalmers 1983 och en examen som inredningsarkitekt från Högskolan för Design och Konsthantverk 1996. I den egna verksamheten arbetar Birgitta med design av möbler och bruksföremål.

Produkter