Mia Cullin

Mia arbetar som formgivare och inredningsarkitekt från sin studio i Stockholm. Efter studier i Italien, Danmark och Sverige tog hon examen på Konstfacks linje för Inredningsarkitektur och möbelformgivning 1998. I hennes produkter märks en fascination för geometri och tredimensionella ytstrukturer och ett stort intresse för både material och konstruktion.