Nytt kommunikationskoncept: Design möter …

2014 markerar starten för ett nytt kommunikationskoncept. På Materia ser vi gärna vårt arbete i ett större perspektiv, där mötet människor emellan är vår drivkraft till nyskapande möbeldesign. Det tar vi fasta på och lyfter fram genom konceptet “Design möter …” som bland annat syns som printannonser i branschmagasin och tidningar.

– Det nya konceptet har redan hunnit få mycket positiv uppmärksamhet i inredningsbranschen. Det kommunikativa greppet att utgå ifrån människors vardag och hur vår möbeldesign möter användaren ger en äkta och autentisk bild av våra produkter, säger Tobias Söder, försäljnings- och marknadschef på Materia.

Det nya konceptet integreras även på Materias nya hemsida, där det dessutom blivit enklare än någonsin att hitta inspiration och information.